Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. Het geeft u een indruk
van onze ambities voor het project, de omgeving, de appartementen en een aantal van de opties. De afgebeelde foto’s en plattegronden zijn slechts impressies. Hieraan kunnen geen rechten
worden ontleend. De tekeningen zijn bedoeld om een zo goed mogelijke beeld te schetsen van de
appartementen. De koopovereenkomst met de daaraan gekoppelde documenten zijn uiteindelijk de geldende en daarmee bepalende contractstukken.